อัลบั้มรูป : เด็กหญิง นาฏนฤตย์ สุทธิสวรรค์ ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ

เด็กหญิง นาฏนฤตย์ สุทธิสวรรค์ ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ จากคณะกรรมการจัดโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา
1