อัลบั้มรูป : โครงการแนะแนวภาษาอังกฤษ

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดอบรมโครงการแนะแนวภาษาอังกฤษสำหรับอนาคต โดยมีทีมงานจาก EURO Centre Fang มาแนะแนวให้ความรู้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา
1 [ 2 ]