อัลบั้มรูป : เยี่ยมเยียน

อ.ทัศนีย์ ลิ่มผดุง ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ อ.เอื้อมพร สายเสมา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนดอนมดแดง เนื่องในโอกาสแวะมาศึกษาดูงาน ณ หอประชุมอินสอน โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา
1