อัลบั้มรูป : เยี่ยมให้กำลังใจ

ตัวแทนผู้บริหารและทีมงานศาสนกิจ โรงเรียนรังษีวิทยา เยี่ยมให้กำลังใจ นางวงเดือน งูขาว แม่ครัว ขอพระเจ้าเสริมกำลัง
1