อัลบั้มรูป : เยี่ยมให้กำลังใจ

ตัวแทนผู้บริหารและทีมงานศาสนกิจ โรงเรียนรังษีวิทยา เยี่ยมให้กำลังใจ อ.รัตนา สิงห์คำแผนกอนุบาล ขอพระเจ้าเสริมกำลัง
1