อัลบั้มรูป : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

แผนกประถมศึกษา โรงเรียนรังษีวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อนักเรียนจะได้แสดงคุณธรรมในจิตใจ แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ณ หอประชุมอินสอน โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]