อัลบั้มรูป : ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายทีม

โรงเรียนรังษีวิทยา ขอแสดงความยินดับกับนักกีฬาว่ายน้ำ ที่ได้รับรางวัล ถ้วยชนะเลิศประเภทสโมสรยอดเยี่ยมลำดับที่ 5 และ ชนะเลิศรางวัลประเภทบุคคล 8 รางวัล ในการแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.แพร่ 2016 ในวันที่ 10-12 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้ 1. เด็กชายภาณุพงค์ จรัสศรี ชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยบุคคล 2. นายปรีดา บุญช่วย ชนะเลิศอันดับที่ 4 ถ้วยบุคคล 3. เด็กชายภูมิภัทร ลำแสง ชนะเลิศอันดับที่ 5 ถ้วยบุคคล 4. เด็กชายธนบดี เพชรรี่ ชนะเลิศอันดับที่ 5 ถ้วยบุคคล 5. เด็กหญิงปิยะธิดา บุญช่วย ชนะเลิศอันดับที่ 6 ถ้วยบุคคล 6. เด็กชายธนวัตน์ แสนสุข ชนะเลิศอันดับที่ 8 ถ้วยบุคคล 7. เด็กหญิงฐิติรัตน์ คงมั่น ชนะเลิศอันดับที่ 9 ถ้วยบุคคล 8. เด็กชายคณานนท์ กันธะวงค์ ชนะเลิศอันดับที่ 10 ถ้วยบุคคล
1