อัลบั้มรูป : เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนรังสีวิทยา จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการปลูกฝัง และให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงกระบวนการ ตลอดจนรู้จักสิทธิของตัวเองที่มี ในการคัดเลือกพรรคที่จะมาเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษา ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา
1 [ 2 ]