อัลบั้มรูป : ช่วยเหลือ

ศจ.สนิท สายรอคำ อนุศาสก และ อ.สุชาติ ทิพเนตร ผู้ประสานงานคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน และสัมพันธ์ชุมชน เป็นตัวแทนโรงเรียนรังษีวิทยา มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปู ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากวาตะภัย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา
1