อัลบั้มรูป : แข่งขันการประกวดร้องเพลง LANNA SINGING CONTEST 2016

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลง ไทยสากล เพลงสากล และเพลงไทยลูกทุ่ง “ LANNA SINGING CONTEST 2016” งาน LANNA EEPO ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้ เพลงไทยลูกทุ่ง 1. ด.ช.หลักทรัพย์ พวงสอาด ได้รางวัลรองชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา 2. นางสาวชีวาภัค ธนพัทธ์ปัญญา ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา เพลงไทยสากล 1. ด.ญ.ปิ่นปินันท์ หิมวงค์ ได้รางวัล ชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา 2. ด.ช.หลักทรัพย์ พวงสอาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประถมศึกษา 3. นายณัฐกร มณี ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา เพลงสากล 1. นางสาวชีวาภัค ธนพัทธ์ปัญญา ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา
1 [ 2 ]