อัลบั้มรูป : แนะแนวโครงการ

ทีมงานจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ Politics is our business “ การเมืองเป็นเรื่องของเรา” โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับฟังการบรรยาย ณ หอประชุมอินสอน โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา
1 [ 2 ]