อัลบั้มรูป : ตรวจสุขภาพฟัน

เจ้าหน้าที่ ทันตกรรม จากโรงพยาบาลฝาง มาให้บริการ เคลือบหลุ่มร่องฟัน ให้กับ นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ ป.1และป.6 ณ ห้องพยาบาล โรงเรียนรังษีวิทยา ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา
1