อัลบั้มรูป : นักเรียนได้รับรางวัลในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับเยาวชน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งระดับเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกรียติยศ ณ บริษัทธารา อีซูซุ สาขาฝางเด็กชายหลักทรัพย์ พวงสะอาด ได้รางวัลชนะเลิศ นางสาวธิดาภา วงค์บุญมา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวชีวาภัค ธนพัทธ์ปัญญา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กหญิงชุติมา ยาใจ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา
1