อัลบั้มรูป : เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาและวาดภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สาระวิทยาศาตร์แผนกมัธยมศึกษาได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกในกิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาตร์และวาดรูปตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2559 ที่ผ่านมา และประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 2 ส.ค. 2559 การแข่งขันตอบปัญหาในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านเข้ารอบ 1 ทีม และมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านเข้ารอบ ทั้ง 2 ทีม และวาดรูป ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านเข้ารอบ และจะทำการแข่งขันรอบ 2 ในวันที่ 18 ส.ค. 2559 ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
1