อัลบั้มรูป : โรงเรียนรังษีวิทยา ได้รับโล่หน่วยงานดีเด่น

จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ปฎิบัติการและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ได้มอบโล่เกียรติคุณ ให้กับโรงเรียนรังษีวิทยา เนื่องจากเป็นหน่วยงานดีเด่น ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559
1