อัลบั้มรูป : ทัศนศึกษา

อ.สมาน ไชยสถาน ผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟงเจี๋ย ประเทศไต้หวัน เดินทางมาทัศนศึกษาที่อำเภอฝาง และถือโอกาสมาและเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม ที่โรงเรียนรังษีวิทยา โดยเข้าศึกษาดูงานตามห้องเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีคาบวิชาภาษาจีน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
1 [ 2 ]