อัลบั้มรูป : แนะแนวการศึกษา

อ.สมาน ไชยสถาน ผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ คุณสิปปนนท์ กิติมูล และนางสาวพัชราภรณ์ มณีรัตน์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนรังษีวิทยา มาให้ความรู้และประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการ ทักษะและประสบการณ์จากวิทยากรหลากหลายสาขาอาชีพ ได้มาแนะแนวการศึกษา ข้อแนะนำ เทคนิค วิธีการและความรู้ต่างๆให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
1