อัลบั้มรูป : บุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและบุคลากรโรงเรียนรังษีวิทยา ที่ได้รับรางวัล “ บุคลากรดีเด่น ” เป็นแหวนทองคำจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรังษีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2558 1) นางอรพินธ์ นามธง แผนกอนุบาล 2) นางนงลักษณ์ นกแก้ว แผนกประถมศึกษา 3) นางสาวภรภัทร จีนาแก้ว แผนกประถมศึกษา 4) นายอมรทัศน์ สันใจ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น 5) นายองอาจ เป็งปานันท์ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย 6) นางเกศรา สิงห์ใจ เจ้าหน้าที่ 7) นางอำพร ปัญญา นักการ แม่บ้าน
1