อัลบั้มรูป : Music For Mom

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม Music for mom ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีการแข่งขันแสดงความสามารถด้านการร้องเพลง ณ หอประชุมอินสอน โรงเรียนรังสีวิทยา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559
1 [ 2 ]