อัลบั้มรูป : อบรมนายหมู่ลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่

ฝ่ายกิจการ จัดการอบรมนายหมู่ลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ โดยมีตัวแทนลูกเสือ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มาร่วมอบรมและฝึกปฎิบัติ ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
1 [ 2 ]