อัลบั้มรูป : ร่วมแสดงความเสียใจ

นายสมาน ไชยสถาน ผู้บริหารโรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมพิธีศพ อาจารย์บุญมี จุลคีรี อดีตประธานสตรีคริสเตียนสภาคริสตจักรในประเทศไทย / อดีตผู้ประสานงานพันธกิจเพื่อนบ้านไทย - ลาว สภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่
1