อัลบั้มรูป : อบรมนายหมู่ลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ระดับประถมศึกษา ปี 2559

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดการอบรมนายหมู่ ลูกสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ให้กับตัวแทนนักเรียนในระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
1 [ 2 ]