อัลบั้มรูป : ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวันวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ นายคณิศร วลีธนาพันธ์ และนางสาวศิรดา ณ บางช้าง ที่ได้รับรางวัลที่ 3 ในการแข่งขันการตอบปัญหาวันวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 24 ส่ิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
1