อัลบั้มรูป : แนะแนวการศึกษา

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกาปีที่ 6 โดยมี นายกริชศักดิ_ เลิศวณิชย์วัฒนา มาเป็นวิทยากร ณ หอประชุมอินสอน โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา
1