อัลบั้มรูป : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยพระราชทาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 – 4 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า 1.เด็กหญิงธันยพร มานาบริบูรณ์ นักเรียชั้น ม.3/1 ได้รับรางวัลระดับเพชรเจียระไน ระดับมัยธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 2.นางสาวปิ่นรัตน์ ใจแก้ว นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลระดับเพชรเจียระไน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
1