อัลบั้มรูป : สานสายใย

โรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมงานสังสรรค์ สายใยรักและผูกพัน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเวียง เพื่ิอต้อนรับบุคลากรใหม่/ ย้ายที่ทำงานและเกษียรอายุงาน ณ ห้องอาหารนิวศิริชัย อ ฝาง จ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
1