อัลบั้มรูป : แข่งสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา เข้าร่วมการแข่งขัน ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 22 ระดับภาค ณ โรงเรียนวิชรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-เอ 1 โดยครั้งนี้ นักเรียนได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถาม ประกอบไปด้วย ดช.ตรัยรักษ์ กรัณย์สุกสี ป.6/4 ด.ญ.ปภาวดี โฆสิต ป.6/3 ด.ญ.ภัสรลักษณ์ อินทนาศักดิ์ ป.6/3 ด.ญ.อภิสรา ใจหล้า ป.5/3 ด.ญ.พรสิรินทร์ ประพาน ป.6/2 ด.ช.นครินทร์ สำราญ ม.3 ด.ญ.วันทนีย์ ศรีสุข ม.3 น.ส.กัณฐิกา บุญสม ม.4 น.ส.จารุวรรณ ฟูโน ม.5
1