อัลบั้มรูป : การแข่งขัน Symphonic Band

วงดุริยางค์ โรงเรียนรังษีวิทยา เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประเภท Symphonic Band ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา
1 [ 2 ]