อัลบั้มรูป : ส่งความสุขเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560

นายสมาน ไชยสถาน และคณะผู้บริหาร โรงเรียนรังษีวิทยา มอบของขวัญให้กับหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ เนื่องในเทศกาลคริสตมาสและต้อนรับปีใหม่ 2560
1 [ 2 ]