อัลบั้มรูป : ค่ายพักแรมลูกเสือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม ค่ายพักแรมลูกเสือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ ตามสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมรอบกองไฟ ณ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่แผอะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]