อัลบั้มรูป : ค่ายพักแรมลูกเสือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม ค่ายพักแรมลูกเสือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีกิจกรรมการเดินทางไกล และกิจกรรมรอบกองไฟ ณ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่แผอะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 - 20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]