อัลบั้มรูป : เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560

โรงเรียนรังษีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.มาลินี นิยม นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่ได้รับรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่น" สาขา ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม และมีความเสียสละ ประจำปี 2560 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เป็นผู้คัดเลือก โดย น.ส.มาลินี นิยม ได้เดินทางไปรับมอบเสื้อสามารถจากธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 10 มกราคม 2560 และเดินทางไปรับมอบโล่ห์ เกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา
1