อัลบั้มรูป : เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

โรงเรียนรังษีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต และอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ดังนี้ 1. เด็กชายหลักทรัพย์ พวงสะอาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับทอง ในการแข่งขันร้องเพลงไทยลกกรุง ประเภทชาย ระดับ ป.1- ป.6 2. เด็กหญิงชุติมา ยาใจ และ เด็กหญิงวิลาวัณย์ ศรีสมุทร ได้รับรางวัลอันดับที่ 11 ระดับทองแดง ในการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4 – ป.6
1