อัลบั้มรูป : ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แผนกประถมศึกษา จัดกิจกรรม ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกิจกรรมการเดินทางไกล กิจกรรมตามฐาน และกิจกรรมรอบกองไฟ ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]