อัลบั้มรูป : ร่วมงานเปิดป้ายหอประชุม เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น

อ.สมาน ไชยสถาน และตัวแทนผู้บริหาร ร่วมงานเปิดป้ายหอประชุม เปิดบ้านวิชาการ และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงเรียนม่อนปิ่น ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
1