อัลบั้มรูป : ทัศนศึกษาศูนย์ปิโตรเลียมภาคเหนือ

สาระวิทยาศาตร์ โรงเรียนรังษีวิทยา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 601-603 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ (บ่อน้ำมันฝาง) ในวันที่ 9 ก.พ 2560 ที่ผ่านมา
1 [ 2 ][ 3 ]