อัลบั้มรูป : มหาวิทยาลัยคริสเตียนแนะแนวการศึกษาให้นักเรียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน มาให้คำปรึกษากับนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
1