อัลบั้มรูป : ค่ายล้อมรั้วด้วยรัก

ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายแนะแนว โรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมกับ หน่วยงานพันธกิจเอดส์ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดค่ายล้อมรั้วด้วยรัก หัวข้อ “การตั้งท้องก่อนวันอันควร” โดยมีตัวแทนนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560
1 [ 2 ]