อัลบั้มรูป : วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร โดยมี ศจ.วัฒนพงษ์ เกิดคำ เป็นประธานถวายคำนับ เปิดกรวยดอกไม้ และอ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560
1 [ 2 ]