อัลบั้มรูป : ส่งความสุขเนื่องในเทศกาลคริสตมาส

อ.สมาน ไชยสถาน ผู้จัดการและผู้อำนวยการ พร้อมกับฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมร้องเพลงอวยพรส่งความสุข ให้กับหน่วยงานต่างๆ เนื่องในเทศกาลคริสตมาส เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560
1 [ 2 ]