อัลบั้มรูป : ส่งความสุขเนื่องในเทศกาลคริสตมาส

โรงเรียนรังษีวิทยา นำนักเรียน คณะร้องเพลงประสานเสียง การแสดงกายชุด "คิดถึงพ่อในเทศกาลคริสตมาส" ไปอวยพรเทศกาลคริสตมาสและปีใหม่ ณ ถนนคนเดิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม อำเภอฝาง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560
[ 1 ] 2 [ 3 ]