อัลบั้มรูป : ่ค่ายจุดประกายรังษีฯ ระดับ ม.4

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรมค่ายจุดประกายรังษีฯ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน และเป็นการรู้จักโรงเรียนมากขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ทำร่วมกัน ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา
[ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ]