เด็กหญิงอิงทุอร อุ่นโพธิ์ ป.6/2 เก็บเงินได้
 

  เด็กชายชาญชล ศริวงศ์ นักเรียนชั้น อนุบาล 1/5 เก็บนาฬิกาได้
 

  ทีมฟุตซอลโรงเรียนรังษีวิทยา ได้แชมป์ฟุตซอลเยาวชนเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550
 

  นส.จีรนันท์ พงษ์สุวรรณ์ ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

  เด็กชายธีรชาติ แปงทิศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 และ เด็กชายศุภณัฐ หน่อคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 เก็บเงินได้
 

  ทีมฟุตซอลโรงเรียนรังษีวิทยา ไปแข่งขันฟุตซอล ชิงแชมป์ประเทศไทย
 

  เด็กชายวุฒิกร ยี่ลังกา นักเรียนชั้น ม.106 และ เด็กชายซูบะ จะหา ม.104 เก็บเงินได้
 

  มอบเสื้อสามารถให้ เด็กหญิงจรรยพร ใจคำ นักเรียนชั้นม.204
 

  รางวัลชนะเลิศการประกวดเซียนโอเกะ เด็กหญิงมณธิดา เมฆอินทร์ ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมตามล่าหาคนเสียงดี "ดนตรีสรีสัน พันซ์เปื้อนฝุ่น" เพื่อเข้าประกวดเซียนโอเกะ ทางช่อง 7 สี.....
 
  ขอแสดงความชื่นชมแก่เด็กชายจักรกฤษณ์ บัวลาแก้วนักเรียนชั้น ม.102 เก็บเงินได้ จำนวน 500 บาทแล้วส่งคืนเจ้าของซึ่งเป็นของนางสาวธาดา อภิมุขเจริญ นักเรียนชั้น ม.405
 

 

 
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนรังษีวิทยา
http://www.rsv.ac.th