รางวัลชนะเลิศการประกวดเซียนโอเกะ เด็กหญิงมณธิดา เมฆอินทร์ ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมตามล่าหาคนเสียงดี "ดนตรีสรีสัน พันซ์เปื้อนฝุ่น" เพื่อเข้าประกวดเซียนโอเกะ ทางช่อง 7 สี.....
 

  ขอแสดงความชื่นชมแก่เด็กชายจักรกฤษณ์ บัวลาแก้วนักเรียนชั้น ม.102 เก็บเงินได้ จำนวน 500 บาทแล้วส่งคืนเจ้าของซึ่งเป็นของนางสาวธาดา อภิมุขเจริญ นักเรียนชั้น ม.405
 

  ขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่เด็กหญิงภูริชญา ฟูวงค์ นักเรียนชั้น ม.102 เก็บกระเป๋าเงินได้จำนวน 208 บาทและส่งคืนให้แก่เจ้าของ
 

  นักเรียนในระดับม.ปลาย แข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะระดับประเทศ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1


 

  เด็กหญิงดลนภา มหาวัน นักเรียนชั้น ม.106 และเด็กหญิงปาริฉัตร รังสรรค์ นักเรียนชั้น ม.105เก็บเงินได้ 4,030 บาท
 

  ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวจีรนันท์ พงษ์สุวรรณ ที่ได้เหรียญทอง...
 

  เด็กหญิงอณุลักษมี จันทร์มีแสง
นักเรียนชั้น ม.303 เก็บเงินได้ 500 บาท
 

  เด็กชายเสนีย์ กิติมูล ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ คะแนนสูงสุด 5 สนาม ใน การแข่งขันจักรยาน.....
 

  เด็กชายสิปปนนท์ กิติมูล ได้แชมป์ประเทศไทย จักรยานเสือภุเขา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
 
  เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์ กิติมูล ได้แชมป์ประเทศไทย จักรยานเสือภูเขา...รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
 

 

 
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนรังษีวิทยา
http://www.rsv.ac.th