อบรมสัมมนา

ผู้เข้าชม : 259
โรงเรียนรังษีวิทยา จัดการอบรมสัมมนา เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่ปฎิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนรังษีวิทยา ปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ "ผู้นำกับการสร้างภาวะการทำงานอย่างมีความสุขในองค์กร" โดยมี ดร.เสรี วงศ์สมฤดี มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง