ประกาศรายชื่อนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (ภายใน)

ผู้เข้าชม : 1229

นักเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสาร ให้ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์การเรียนต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
ที่ครูประจำชั้น หากไม่ดำเนินการตามช่วงเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนจะถือว่าท่านสละสิทธิ์


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง