พิธีกตเวทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีกตเวทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2560

รดน้ำดำหัว สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนรังษีวิทยา

พิธีรดน้ำดำหัวและแสดงความชื่นชมยินดีกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนรังษีวิทยา รวมถึงการแสดงความยินดีกับท่านพัชรายุธ พงษ์อมรพรหม นายกสมาคมฯเนื่องในโอกาสกลับมาปฎิบัติหน้าที่ ที่อำเภอฝาง ณ ร้านอาหารนิวศิริชัย 2 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561